Gemeente Harderwijk

Iedereen handen uit de mouwen voor een mooie buurt!

 

Aanleg/realisatie Verkeerstuin op de Rietmeen op de grens van de wijken Stadsweiden en Drielanden

Het bestuur van de Stichting Rietmeen wil zich hierbij aanmelden voor het Stadsidee 2017. Dit willen we graag doen door vorm en inhoud te geven aan bestaande plannen om op het terrein van de Rietmeen een verkeerstuin te realiseren. Als burgerschapsinitiatief met als doelstellingen op het gebied van Groen, Duurzaamheid en Talentontwikkeling vinden wij deze mogelijkheid van toepassing om mee te dingen naar een toekenning van middelen. We beschikken hiervoor over een fantastisch terrein en mooie en concrete plannen voor de realisering. Op de aanwezige asfaltplaat willen we graag een infrastructuur maken en belijning aanbrengen die verschillende bestaande verkeerssituaties nabootsen in de wijken Stadsweiden en Drielanden.
Lees meer

Extra informatie

Geraamde kosten:
Hangt helemaal af van het ontwerp.

Hoogte van het benodigde budget:
€44.850

Teamleden / partners:
Bestuur en vrijwilligers van De Rietmeen,
Ondersteuning vanuit de Wijkvereniging Drielanden.
Samenwerking met de Harderwijkse Uitdaging met betrokkenheid van het Harderwijkse bedrijfsleven.
Zo mogelijk participatie vanuit stageprojecten van Onderwijsinstellingen.

Extra documenten:
Begroting Verkeerstuin


3D Impressie

Om het geheel levendiger te maken willen we binnen die infrastructuur ook aandacht schenken aan “Groenelementen” en de realisering van (miniatuur) huizen en winkels en andere bouwwerken, het aanbrengen van verkeerslichten, bushalte, VOP, en andere zaken die bepalend zijn voor een reëel straatbeeld. Hiervoor bestaat een werkgroep vanuit de Rietmeen, aangevuld met een vrijwilliger van VVN afdeling Harderwijk en het Harderwijkse bedrijfsleven via het bedrijvennetwerk van de Harderwijkse Uitdaging. Er is hiervoor een aanzet gegeven, door het maken van het benodigde tekenwerk en de aanwezigheid van 3D impressie van de beoogde toekomstige situatie. Deze verkeerstuin is niet allen bestemd voor kinderen uit de genoemde wijken, maar kan ook gebruikt worden door kinderen uit andere wijken. De verkeerstuin biedt mogelijkheden voor gebruikers om te oefenen met een scootmobiel en mogelijk voor mensen die tijdelijk verblijven in het AZC om hier veilig kennis en ervaringen te kunnen opdoen met verkeerssituaties. De realisatie zal gedaan worden door de vrijwilligers van de Rietmeen en andere vrijwilligers. Daarnaast zoeken hebben we de benodigde contacten met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in het kader van onderwijs en/of maatschappelijke stages. Het beoogde resultaat is een verkeertuin, duurzaam gerealiseerd en een hoge educatieve waarde voor de verschillende doelgroepen.

Stemmen

Vul hieronder uw postcode, huisnummer en e-mailadres in. U kunt maximaal 1 keer stemmen op één van de stadsideeën.

Initiatief van de gemeente Harderwijk

Gemeente Harderwijk wil met Samen kleuren wij de Stad de bewoner enthousiasmeren tot gezamenlijke initiatieven om de stad mooier, socialer en duurzamer te maken.

Deze website is een initiatief van de Gemeente Harderwijk

Share This