Gemeente Harderwijk

Iedereen handen uit de mouwen voor een mooie buurt!

 

Een multifunctioneel plein bij ontmoetingstuin de Rietmeen

Een multifunctioneel plein bij Ontmoetingstuin de Rietmeen, dat is voor mij het stadsidee van Harderwijk. Op deze manier kleuren we samen de stad. Een plein dat je kan invullen met heel veel mogelijkheden zoals verkeersplein, speelplein, trainplein voor scootmobiel of een schaatsplein voor in de wintermaanden. We hebben gezien wat de vrijwilligers van de Rietmeen presteerden toen ze het hadden omgetoverd tot een schaatsbaan. Een hele nacht waren ze daar aan het werk om dat voor elkaar te krijgen en het was een succes. Het plein heeft daarnaast vele voordelen zoals parkeergelegenheid en veiligheid omdat het een afgesloten park is. Het mooiste vind ik dat jong en oud elkaar ontmoet. De één gaat buiten spelen, de ander krijgt groene vingers. Zo leert men omgaan met de natuur. Dit moeten we toch koesteren en omarmen. Ook de koffie en thee zijn daar nog te betalen voor iedereen. Lees meer

Extra informatie

Geraamde kosten:
€ 45.000

Hoogte van het benodigde budget:
€ 45.000

Teamleden / partners:
Frits Sparnaaij
Johan Peppelman

Extra documenten:
begroting

Al zijn we dan afgelopen jaar  geen winnaar  geworden van het Stadsidee 2017; er zijn in het afgelopen jaar er toch veel ontwikkelingen geweest op de Rietmeen. Daarom hebben we er ook voor gekozen om verder te gaan als Ontmoetingstuin De Rietmeen, omdat deze benaming meer recht doet aan de activiteiten die hier allemaal (kunnen) plaatsvinden. Onze Ontmoetingstuin is een mooi burgerschapsinitiatief met als doelen Groen, Duurzaamheid en Talentontwikkeling. Oxze aanvraag voor het Stadsidee 2018 stemmen we daar graag op af. In het afgelopen jaar hebben we een eerste fase voor de belijning van het verkeersplein grotendeels rond gekregen voor wat betreft de financiering en die belijning is in de maand mei gerealiseerd. In een van de bijlages kunt u dat resultaat zien. Op basis van onze visie, ambitie, inzet en betrokkenheid met circa 40 vrijwilligers, willen wij graag weer meedoen met het Stadsidee 2018 om nieuwe en aanvullende plannen te realiseren. De wijken Stadsweiden en Drielanden hebben ongeveer 17500 inwoners en dat is dus bijna één derde van de Harderwijkse bevolking. Maar wij kijken verder dan alleen  de grenzen van deze twee wijken alleen en denken dat we met onze aanvraag ook veel kunnen betekenen voor bewoners uit andere wijken van Harderwijk. Eigenlijk moet iedere inwoner van Harderwijk deze ontmoetingstuin kennen. Een laagdrempelige voorziening met een scala aan mogelijkheden voor iedere leeftijd.

Het verkeersplein:

Nu de belijning van het verkeersplein als eerste fase gerealiseerd is, willen we aanvullend nog gaan voor een roodkleuring van de fietspaden van het verkeersplein. Dit als aanvulling van herkenbare situaties van het fietsverkeer zoals we dat in Harderwijk gewend zijn. Het verkeersplein richt zich in eerste instantie op kinderen van basisonderwijs die hier verkeersvaardigheden kunnen opdoen in een veilige en overzichtelijke omgeving. Verder is het verkeersplein ook bestemd voor mensen met een scootmobiel, mogelijke bewoners van het AZC en andere doelgroepen. Het verkeersplein is een voorziening die voor alle wijken toegankelijk is. Dit is een afspraak met de gemeente Harderwijk. We willen nog graag een aantal trapskelters aanschaffen en zo mogelijk ook nog kinderfietsjes. Al deze materialen hebben ook een berging nodig voor de momenten dat ze niet gebruikt worden. Wij denken aan de mogelijkheid van een zeecontainer, die voorzien moet worden van houten schappen en rekken om alles veilig op te kunnen bergen. Deze voorziening willen we dan aanvullend verfraaien met natuurlijke materialen aan de buitenzijde, waardoor deze berging er vriendelijker uit gaat zien en meer passend is in de natuurlijke omgeving van de ontmoetingstuin. Het verkeersplein willen we ook graag opvrolijken door er leuke bouwwerkjes zoals huisjes, winkeltjes en andere kleine bouwwerkjes langs de wegen te plaatsen. Daarvoor hebben we materialen nodig. De klusploeg van De Rietmeen is dan wel in staat om er iets moois van te maken en zo mogelijk in samenwerking met plaatselijke scholen in het kader van een stage- of ervaringsproject.

Speelmogelijkheden:
De speelmogelijkheden voor met name kinderen willen we uitbreiden. Daarvoor willen we voorzieningen treffen die natuur- en gebruiksvriendelijk zijn en kinderen uitdaging bieden. Hiervoor  kijken we naar speelvoorzieningen  met een duurzaam karakter, passend bij onze doelstellingen.

In nauwe samenwerking met onze vrijwilligers zullen we bewuste keuzes maken van de speeltoestellen die we gaan aanschaffen en opzetten. Veiligheid speelt hierin een cruciale rol.

Een deel van het terrein is ook ideaal om nog extra belijning aan te brengen voor een  minivoetbalveldje (afmeting 16 x 35 meter), waar kinderen hun energie kwijt kunnen en zich lekker kunnen uitleven. Meer mogelijkheden voor buiten spelen door kinderen proberen we hiermee te bevorderen.

Schaatsen :
Ontmoetingstuin De Rietmeen probeert de ruimtes op het terrein multifunctioneel in te richten, zodat er mogelijkheden zijn voor verschillende vormen van recreatie en verblijf. Met onze ervaringen van begin 2018 door in een zeer korte tijd een schaatsbaan tot stand te brengen waar veel kinderen en hun ouders plezier aan hebben beleefd, willen we ook graag hier meer aandacht aan schenken om op een snelle, effectieve en efficiënte wijze een schaatsbaan te realiseren in de winterperiode.

Dat vraagt wel om de nodige aanpassingen en investeringen. Maar met de wetenschap hoe blij kinderen en ouders waren met de mogelijkheid om te kunnen schaatsen is het de moeite waard om hierin te investeren, waarbij veiligheid voor deelnemers wederom voorop staat. Hiervoor is het nodig om de randen van de schaatsbaan te voorzien van een waterkering die voor de schaatsperiode wordt aangebracht en nadien op een praktische wijze gedemonteerd en opgeborgen kan worden.

Het terras en het gebouw:
Voor bezoekers van Ontmoetingstuin De Rietmeen vinden we  het belangrijk dat onze voorzieningen gewoon goed zijn, waardoor bezoekers er langer willen verblijven. Daarvoor zullen we voortdurend aandacht moeten hebben voor het gebouw, zodat er tijdens koud en slecht weer ook een programma geboden kan worden. Aansluitend aan het gebouw bevindt zich het terras. Van dit terras wordt graag gebruikt gemaakt door bezoekers voor het nuttigen van koffie, thee of een frisdrankje. Dit terras willen we graag verfraaien door het aanbrengen van een mooie pergola met beplanting en een aantal plantenbakken rondom het terras. Dit zal bijdragen bij tot een  sfeervol verblijf in een mooie natuurlijke omgeving. Inwoners van Harderwijk die gebruik willen maken van onze faciliteiten zullen dit toejuichen als ze hier hun verjaardag of een barbecue houden voor familie en vrienden.

Initiatief van de gemeente Harderwijk

Gemeente Harderwijk wil met Samen kleuren wij de Stad de bewoner enthousiasmeren tot gezamenlijke initiatieven om de stad mooier, socialer en duurzamer te maken.

Deze website is een initiatief van de Gemeente Harderwijk

Share This